Trade Online
 
 
 

รายละเอียดการซื้อ-ขาย ทองคำแท่ง
Yong Chiang Long Gold Online เป็นบริการซื้อ-ขายทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% โดยราคาซื้อและราคาขายอ้างอิงแบบ Real Time ผ่านระบบการซื้อ-ขายบนอินเตอร์เน็ต และทางโทรศัพท์ โดยเน้นลูกค้าหรือนักลงทุนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นช่องทางการลงทุนสร้างผลกำไร โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงร้านค้าทองในเยาวราช

วิธีการซื้อ- ขาย
1. Yong Chiang Long Gold Online
การซื้อ-ขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.40 - 24.00 น.

2. Yong Chiang Long Gold Phone
การซื้อ-ขาย ผ่านระบบโทรศัพท์ 089-5525525
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 - 17.30 น.


การเปิดบัญชีซื้อขาย
ลูกค้าสามารถสมัครขอเปิดบัญชีและวางเงินประกันด้วยตนเองได้ที่

ห้างทองย่งเชียงล้ง สาขาตลาดวโรรส
147-149 ถ.วิชยานนท์ ประตูกลางตลาดวโรรส (ใต้สะพานลอย)  ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 053-235184, 053-233236

ห้างทองย่งเชียงล้ง สาขาตลาดต้นลำไย
142 ถนนวิชยานนท์ ตึกม้าคู่ ตลาดต้นลำไย  ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 053-252955

หลักฐานการสมัคร :

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. บัญชีธนาคารที่ลูกค้าต้องการใช้ในการเปิดบัญชีกับทางร้าน

           หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดบัญชีและวางหลักประกัน เมื่อทางร้านอนุมัติการเปิดบัญชี ลูกค้าจะได้รับเลขที่บัญชี(Username) ,รหัสผ่าน (Password) ,สิทธิ์ในการซื้อ-ขาย เพื่อทำรายการซื้อ-ขายด้วยตัวเองผ่านระบบ Yong Chiang Long Gold Online และ Yong Chiang Long Gold Phone

การชำระค่าสินค้า (กรณีซื้อทอง)
ลูกค้าต้องชำระเงินค่าซื้อสินค้าภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการซื้อ (T+2)

ช่องทางการชำระค่าสินค้า
1.ชำระด้วนเงินสดได้ที่ ห้างทองย่งเชียงล้ง สาขาตลาดวโรรส
2.โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


  ชื่อบัญชี: วรชัย โอวิทยากุล ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
  กรุงเทพ ศรีนครพิงค์ 252-4-47882-9
  กรุงไทย
ศรีนครพิงค์ 296-0-08664-3
  กสิกรไทย ตลาดวโรรส 365-2-15124-7
  ทหารไทย ตลาดวโรรส 485-2-09787-4
  ธนชาต ตลาดวโรรส 508-6-00718-5
  แลน แอนด์ เฮ้าส์์ ตลาดวโรรส 003-2-00609-8


การรับสินค้า
ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่ ห้างทองย่งเชียงล้ง สำนักงานตลาดวโรรส
โดยในการติดต่อรับสินค้าต้องแสดงเอกสาร ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชี
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ(ในกรณีที่เจ้าของบัญชีไม่ได้มารับด้วยตนเอง)

การชำระค่าสินค้า (กรณีขายทอง)
ลูกค้าต้องส่งมอบสินค้าภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการขาย (T+2)

กรณีลูกค้าไม่มีทองฝาก
ลูกค้าต้องนำทองคำแท่งมาส่งมอบให้กับทางร้านได้ที่ ห้างทองย่งเชียงล้ง สำนักงานตลาดวโรรส ภายใน 2 วันทำการ หลังจากทำรายการขาย (T+2) โดยทางร้านจะโอนค่าสินค้าให้ลูกค้าผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ลงทุนแจ้งไว้ตั้งแต่เริ่มเปิดบัญชีซื้อ/ขาย ภายในวันทำการถัดไป (T+3)

กรณีลูกค้ามีทองฝาก
ทางร้านจะโอนเงินค่าสินค้าให้ลูกค้าภายใน 2 วันทำการ (T+2)


หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถรับ และ ส่งมอบ สินค้าในวันและเวลาทำการ คือ จันทร์ – เสาร์ เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

เงื่อนไขการผิดนัดชำระ และส่งมอบทอง
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทำธุรกรรมซื้อ-ขายทองคำแท่ง (นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555)

กรณีลูกค้าผิดนัดชำระราคา และหรือส่งมอบทองคำเกิน 2 วัน (T+2)
1.1 สำหรับทอง 96.5% จะต้องชำระเบี้ยปรับในอัตรา 10 บาท ต่อวัน ต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท นับตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันชำระเสร็จสิ้น (ไม่เกิน 7 วันนับตั่งแต่ทำรายการ)
1.2 สำหรับทอง 99.99% จะต้องชำระเบี้ยปรับในอัตรา 680 บาท ต่อวัน ต่อน้ำหนักทองคำ 1 กิโลกรัม นับตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันชำระเสร็จสิ้น (ไม่เกิน 7 วันนับตั่งแต่ทำรายการ)

 
 สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้โดย: ห้างทองย่งเชียงล้ง
สาขา1 ตลาดวโรรส 147-149 ถ.วิชยานนท์ ประตูกลางตลาดวโรรส (ใต้สะพานลอย) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 053 235184, 053 233236
สาขา2 ตลาดต้นลำไย  142 ถนนวิชยานนท์ ตึกม้าคู่ อยู่ติดกับ 7-eleven ตลาดต้นลำไย  ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 081 9938600.
Website: yongchianglong.com Email: info@yongchianglong.com